Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří: PŘEDVÁNOČNÍ JEDNÁNÍ RADY NA LESNÉ

    Poslední zasedání rady v tomto roce se uskutečnilo na Lesné. Člen euroregionu Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. pro jednání připravilo stylově místnost v novém hrázděném domě. Tento objekt je součástí stávajícího muzea a připomíná, jak se na hřebenech hor dříve žilo. Lesná (německy Ladung) byla kdysi prosperující ves, která skoro zanikla po odsunu původního německého obyvatelstva. https://www.muzeumlesna.eu/o‑projektu/

    V úvodu jednání nás Antonín Herzán, předseda spolku seznámil s přeshraničními aktivitami a projektovými záměry v Horském areálu Lesná. Členy rady jsme poté seznámili s činností za uplynulý měsíc a představili jsme výsledky posledního Lokálního řídícího výboru v tomto programovém období. Rada přijala do své členské základny nového člena – státní podnik Povodí Ohře, který představila radním Ing. Monika Zeman, ředitelka správy povodí. Těšíme se na spolupráci v oblasti životního prostředí.  Rada si v závěru jednání stanovila termíny na II. pololetí roku 2022.

    Děkujeme Centru Lesná za stylové předvánoční zázemí pro jednání a členům rady za konstruktivní spolupráci a podněty. Příští jednání rady se uskuteční dne 28.1.2022.