Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří: Výsledky 22. Lokálního řídícího výboru

    Videokonferenční zasedání posledního Lokálního řídícího výboru SFMP v tomto programovém období se konalo 24.11.2021. Výbor schválil 5 projektových žádostí v celkové výši dotace 62.488,50 EUR.

    Tabulka schválených projektů ke stažení: Přehled schválených projektů_22.LŘV

    Vzhledem k tomu, že na saské straně ještě zbývají prostředky ve výši cca. 22 000,00 EUR vyhlašujeme poslední termín pro předkládání projektů v tomto programovém období – tj. nejpozději do 31.1.2022. O těchto projektech by pak LŘV rozhodoval dle článku 7. stanov v oběžném řízení. S podmínkou, že budou zachovávány lhůty, které byly ŘO i NO stanoveny – tj. realizace projektů do 31.10.2022, vyúčtování do 31.12.2022.