Přeskočit na obsah

Euroregion Praděd: Závěrečná konference projektu Euroregion Praděd 2020+

    Dne 3.12.2021 se ve Zlatých Horách v Hotelu Praděd Thamm uskutečnila závěrečná konference projektu Euroregion Praděd 2020+ spojená se zasedáním Parlamentu. Zástupci české i polské strany Euroregionu Praděd se sešli, aby společně zhodnotili realizaci celého projektu a představili Strategii rozvoje česko-polské spolupráce v Euroregionu Praděd na období 2021-2029. Na konferenci zazněly rovněž informace o přípravě nového programového období 2021-2027. Na závěr jednání vystoupila cimbálová muzika Rochus ze Zlatých Hor. Výstupy z konference jsou k dispozici zde.