Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří: Výsledky 11. oběžného řízení Fondu malých projektů

  Výsledkem hlasování mimo zasedání Lokálního řídícího výboru bylo schválení 5 projektových žádostí v celkové výši dotace 42 852,21 EUR.

  Projekty je možné realizovat do konce měsíce října 2022. Na všechny níže uvedené projekty jsou disponibilní prostředky z Fondu malých projektů, který euroregion spravuje a administruje.

   Role klášterů v dějinách krušnohorského hornictví
  LP DE Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.& PP 1 CZ Oblastní muzeum a galerie v Mostě

  Oba kláštery – Altzella v Sasku (dřívější majitel Christiansdorfu, dnes Freiberg) a Osek v Čechách– spojuje 800letá historie. Oba jsou úzce spojeny s vývojem krušnohorského hornictví na obou stranách hranice. Tento projekt přiblíží lidem znalosti o historii a roli obou klášterů v dějinách hornictví a významně tak přispěje k rozvoji přeshraničního turismu v rámci Hornické krajiny Krušnohoří jako součásti Světového dědictví

   Společně rokem 2022 – Bärenstein & Vejprty
  LP DE Bärenstein & PP 1 CZ Vejprty

  Obě města plánují na letošní rok další společnou letní akci. Dne 11. června se uskuteční 7. ročník Sasko-české slavnosti na společném souměstí. Společné centrum je nejdůležitějším místem, které obě obce spojuje.

  – Přeshraniční vandrování 2022
  Heimatverein Reitzenhain i. Erzgebirge e.V. & Obec Hora Sv. Šebestiána

  Projekt „Přeshraniční vandrování 2022“, který se uskuteční v sobotu 21. května 2022 má přispět k vzájemnému seznámení účastníků a poznávání českých a německých příhraničních tras včetně přírodních zajímavostí této hřebenové oblasti.

  – Oslavujeme 10. výročí trvání partnerství mezi obcemi
  LP CZ Obec Třebívlice & PP 1 DE Město Grünhain – Beierfeld

  Cílem realizace hlavních aktivit projektu je společně vyhodnotit 10leté období spolupráce s partnerským městem G.- Beierfeldem a 22letou spolupráci s Domovským spolkem z Lipska – Wiederitzsch. Součástí aktivit bude i projednání budoucích, společných aktivity pro nové plánovací období EU.

  – Hornická rodinná hra
  LP DE Město Marienberg & Obec Hora sv. Šebestiána

  Cílem projektu je českým a německým rodinám hravou formou přiblížit hornickou minulost krušnohorského regionu. Ze zkušenosti víme, že takovéto záměry nejlépe fungují ve chvíli, kdy se nabízí možnost okusit život předků „na vlastní kůži“. Během plnění úkolů je zapotřebí prokázat výdrž, zručnost a týmového ducha. Kromě toho mají veškeré aktivity všem zúčastněným přinášet zážitky a pobavit i všechny přihlížející, přičemž si od toho mj. slibujeme i navázání nových přeshraničních kontaktů. První červnový víkend se v Německu již tradičně slaví Den světového dědictví UNESCO a s ním je spojena i naše akce „Hornické dny plné zážitků“, které tento rok připadají na Svatodušní neděli, tj. na 5. června 2022.

  Tabulka schválených projektů: Schválené projekty_11. per rollam