Přeskočit na obsah

Euroregion Šumava: 14.4. se v Domažlicích sešla Rada Euregio3

    V Kulturním centru Pivovar v Domažlicích se sešla Rada Euregio 3, která je tvořena předsedy Euroregionů Šumava, Bavorský les a Mühlviertel

    Jednání se kromě Ing. Libora Picky, předsedy Euroregionu Šumava – jihozápadní Čechy a zemského radního Sebastiana Grubere, předsedy Euregia Bayerischer Wald – Böhmerwald – Untererer Inn, zúčastnili také zástupci rakouského partnerského Euregia Bayerischer Wald – Böhmerwald – Regionalmanagemant Mühlviertel a další zaměstnanci. Účastníky srdečně přivítal pan JUDr. Zdeněk Novák, starosta města spolu s místostarostou, panem Bc. Stanislavem Antošem. Hlavním obsahem rozhovorů byly možnosti, přidaná hodnota a úkoly spojené s případným založením trojstranného ESUS (Evropského seskupení pro územní spolupráci a také příprava oslavy 30. jubilea založení Euroregionu v roce 2023.