Přeskočit na obsah

Euroregion Beskydy blíže k lidem

  Znáte Euroregion Beskydy a jeho činnost? Tuto otázku jsme položili obyvatelům Žiliny, Turzovky, Rajeckých Teplic, Strečna a Frýdlantu nad Ostravicí. Zaměřili jsme se hlavně na mladou generaci a děti. Odpovědi byly vskutku zajímavé. Někteří lidé vůbec netušili, na co se ptáme. Jiní s velkou mírou nejistoty zařadili euroregion mezi instituce evropské spolupráce a jen malá část oslovených uvedla, že se s euroregiony již setkala. K informovaným lidem patřili obyvatelé Žiliny, Strečna a Frýdlantu nad Ostravicí.

  Jak si tuto skutečnost vysvětlit? Asi by se našlo více logických vysvětlení, ale my jsme se spokojili s teorií Pavola Albrechta, projektového manažera z obce Strečno, který řekl, že informovanost obyvatel obcí je závislá od přístupu samospráv k přeshraniční spolupráci a činnosti euroregionu jako koordinátora přeshraniční spolupráce v rámci území. Uvedl, že v obcích, kde se před lety podařilo přeshraniční spolupráci nastartovat, se nyní sklízí ovoce vzájemné důvěry, pomoci, přátelství a realizují nové projekty. Obyvatelé těchto obcí díky zapojení do přeshraničních aktivit znají Euroregion Beskydy i jeho činnost. Ve Strečně jsme se opravdu přesvědčili, že obyvatelé euroregion znají a pyšně se k němu hlásí. Vždyť i obce mají označenou vlnovkou, tedy logem Euroregionu Beskydy.

  Žilině se podařilo zviditelnit Euroregion Beskydy a dostat jej blíže k lidem díky společné kandidatuře na Evropské hlavní město kultury. Frýdlantu nad Ostravicí se téhož výsledku podařilo díky aktivnímu přístupu vedení města k realizaci přeshraničních projektů, do jejichž realizace město postupně zapojilo širokou škálu věkových a zájmových cílových skupin obyvatel.

  Ankety spojené s distribucí informačních materiálů, kvízových otázek a drobných propagačních předmětů se zúčastnilo několik desítek občanů slovensko-českého příhraničí v rámci území Euroregionu Beskydy.

  Pro ty, kteří stále tápou a neví co je Euroregion Beskydy a jaká je jeho činnost, máme krátké vysvětlení. Euroregion Beskydy je svazek tří sdružení (Regionu Beskydy  CZ, Regiónu Beskydy SK a Regionu Beskidy PL), který na základě společenské smlouvy realizuje přeshraniční spolupráci na území beskydského regionu. Předmětem činnosti euroregionu je vyvíjení aktivit, které mají za cíl zlepšit přeshraniční spolupráci na všech úrovních včetně podpory a rozvoje cestovního ruchu v regionu.

  Aktivita „Euroregion blíže k lidem“ byla realizována od 19.04.2022 do 22.04.2022 v rámci projektu „Cesta k spoločnému poznaniu  česko – slovenského pohraničia“, číslo: SK/FMP/11b/05/019, financovaného z programu INTERREG V-A Slovensko – Česká republika 2014 – 2020 Fond malých projektů.