Přeskočit na obsah

Euroregion Silesia: Poznej naši Silesianku!

    V dubnu 2022 byl schválen k financování z programu Interreg V-A ČR – Polsko nový projekt Euroregionu Silesia s názvem „Poznej naši Silesianku! – propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst“. Hlavním cílem projektu je široká propagace vytvořeného přeshraničního turistického produktu – přeshraniční stezky s názvem „Silesianka“, zahrnující 34 rozhleden a vyhlídkových míst na obou stranách Euroregionu Silesia, za účelem zvýšení návštěvnosti regionu a zároveň vytvoření přeshraniční sítě jako platformy spolupráce subjektů a objektů zapojených do tohoto přeshraničního turistického produktu za účelem jeho dlouhodobého udržení a jeho dalšího rozvoje. Cílem projektu je prostřednictvím různorodých propagačních a marketingových aktivit zajistit šíření povědomí o tomto přeshraničním produktu a cílené zviditelnění „Silesianky“ jako značky (brand awareness) včetně její ochrany. Projekt bude realizován od října 2022 do prosince 2023.