Přeskočit na obsah

Euroregion Nisa: Analýza mapující a hodnotící dopady krize v přeshraniční spolupráci způsobené pandemií

    Analýza mapující a hodnotící dopady krize v přeshraniční spolupráci způsobené pandemií a souvisejícího návrhu opatření na území Euroregionu Neisse‑Nisa‑Nysa během krize a po ní

    Ke stažení: CZ verzePL verzeDE verze

    Projekt „Euroregion Neisse-Nisa-Nysa během krize a po ní“, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002692
    Financováno z Fondu mikroprojektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko

    Štítky: