Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří: KOMISI KRIZOVÉHO MANAGMENTU PŘIVÍTAL KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

    Na Krajském úřadě Ústeckého kraje zasedala 28. 4. 2022 komise krizového řízení Euroregionu Krušnohoří. Komise se seznámila se stavem přípravy nového dotačního programového období přeshraniční spolupráce 2021+ a kladně posoudila malý projekt Přeshraniční hasičská soutěž. Projekt podal na saské straně Dobrovolný spolek hasičů Großolbersdorf. Obsahem projektu je provedení soutěže v tzv. požárním útoku v rámci “Krušnohorské ligy” na německé straně Krušných hor. Českým partnerem projektu je spolek Krušnohorská liga z Duchcova.

    Komise dále projednala přípravu tradiční soutěže dětských družstev hasičů s tím, že se bude realizovat v příštím roce na české straně. Oddělení krizového řízení Krajského úřadu ÚK připravilo pro komisi prezentaci činnosti a následnou exkurzi na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině. Jak čeští členové, tak i odborníci na krizový management z okresních úřadů Krušnohorského okresu a okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří se tak mohli seznámit s postupy, jak jsou řešeny potřeby Ukrajinců, kteří museli opustit své domovy.

    Komise se sejde příště na výjezdním zasedání 8.10.2022 v Bärensteinu, kde se uskuteční závěrečné vyhodnocení projektu Neomezená pomoc, jehož nositelem je Krušnohorský zemský okres. Spolu s městem Vejprty se uskuteční společná cvičení zaměřená na způsoby alarmování a provádění zásahů a výsledky projektu budou diskutovány v rámci konference „Přeshraniční poskytování pomoci“.