Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří: JEDNÁNÍ RADY A VALNÉ HROMADY V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

  Jednání valné hromady Euroregionu Krušnohoří dne 27.5.2022 tradičně předcházelo zasedání rady, která měla na svém programu zprávu o činnosti jednatelství a přípravu valné hromady. Rada ve svém usnesení následně vzala na vědomí ukončení členství společnosti CELIO, a.s a ukončení delegace Ing. Reného Konečného v radě. Poté kooptovala do rady Ing. Petra Mareše, technického ředitele společnosti United Energy a.s. za oblast mimo municipalitu.


  Valnou hromadu přivítal starosta Ing. Štefan Drozd v kulturním centru, které vzniklo přestavbou původního kulturního domu, který byl vybudován v roce 1965 a již nesplňoval požadavky na moderní centrum kultury. Nyní se zde nacházejí dětské a dospělé oddělení knihovny, reprezentativní prostory hlavního společenského sálu, malý divadelní sál, společenské klubovny pro seniorské organizace, různé kurzy a zájmové kroužky. https://kultura.klasterec.cz/index.php/component/k2/item/16 

  Milým zpestřením před zahájením samotného jednání bylo vystoupení ZUŠ Klášterce nad Ohří, v rámci akci ZUŠ OPEN.

  Jednání valné hromady  zahájil a vedl předseda euroregionu, Ing. Vlastimil Vozka. Valná hromada schválila:

  • Zprávu o činnosti sdružení za rok 2021
  • Zprávu revizní komise o výsledku hospodaření sdružení za rok 2021
  • Výsledek hospodaření sdružení za rok 2021 s přebytkem ve výši 411 239,65 Kč
  • Vyrovnaný rozpočet na rok 2022 v celkové výši 3 502 900 Kč
  • Valná hromada zvolila Ing. Petra Mareše, technického ředitele společnosti United Energy, a.s. novým členem rady.

  V bodě různé byl představen aktuální harmonogram příprav programu Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2021–2027 a doplněn informacemi z Ústeckého kraje, z odboru Regionálního rozvoje.