Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří: VÝSLEDKY 12. OBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ FMP 2014–2020

  Výsledkem hlasování mimo zasedání Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří bylo schválení 2 projektových žádostí v celkové výši dotace 10.611,82 €, které budou financovány z disponibilních prostředků FMP a realizovány do konce října 2022.

  Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021–2027

  LP CZ Euroregion Krušnohoří Most & PP DE Euroregion Erzgebirge Freiberg

  Cílem projektu bude společná příprava na nové programové období 2021+, evaluace programu 2014–2020 a vytvoření Strategie, která si klade za cíl stanovit vize a strategické cíle, rozvojové pilíře a opatření, která by efektivně zintenzivnila a upevnila na základě stanovených indikátorů, metodiky a akčního plánu přeshraniční spolupráci.

  Přeshraniční hasičská soutěž

  LP DE Hasičský spolek Großolbersdorf & PP CZ Krušnohorská liga Duchcov z.s.

  Obsahem projektu je provedení soutěže v tzv. požárním útoku v rámci “Krušnohorské ligy” na německé straně Krušných hor. Sportovní soutěž se uskuteční na hřišti v  Großolbersdorfu 11.07.22.

  Tabulka schválených projektů ke stažení: 12.oběžné řízení_schválené projekty