Přeskočit na obsah

Euregio Egrensis: Letní recepce v Bruselu s Euregiem

    Navázání kontaktů, tematické podněty, cenné diskuse v kuloárech a kulinářské pozdravy z Horních Franků a České republiky charakterizovaly letní setkání bavorské zemské vlády v Bruselu.

    Partnery zemského zastoupení byly EUREGIO EGRENSIS a regionální marketingová iniciativa Oberfranken Offensiv.

    Státní ministryně Melanie Huml přivítala řadu hostů, např. poslance EU, spolkové vlády a země, okresní prezidenty, zemské radní a zástupce Evropské komise. Na informačním stánku Euregia byl také předseda Asociace evropských příhraničních regionů AEBR Karl-Heinz Lambertz.