Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Účast EUPO na Regionální stálé konferenci JMK

    Dne 24. 2. 2023 se výkonný ředitel EUPO Vladimír Gašpar zúčastnil 28. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje. Zástupce Euroregionu Pomoraví je zván na jednání tohoto důležitého fóra jako stálý host. 

    Zasedání RSK řídil jeho předseda, hejtman JMK Jan Grolich. Fórum řešilo obligátní záležitosti jako jsou informace z Pracovních skupin RSK, informace MMR ohledně novinek v oblasti regionální politiky ČR, informace o Integrované strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+, aktuální informace ke strategiím MAS v území JMK, jakož i nezbytné personální otázky. 

    Lze však konstatovat, že hlavním bodem jednání byly informace o přípravě Hospodářské strategie se zaměřením na vybraná území JMK a o Pasportizaci podnikatelského prostředí. Tyto dokumenty poskytují plastický obraz stavu hospodářství v JMK, zejména v hospodářsky znevýhodněných oblastech a navrhují aktivity a projekty vedoucí ke zlepšení prostředí pro podnikání a zaměstnanost. O vysoké kvalitě textů obou dokumentů svědčí to, že zpracovatelem prvního je KPMG ČR a druhého Agentura Czech Invest. Oba dokumenty budou zřejmě brzy dostupné na webových stránkách JMK.  

    Další jednání RSK JMK se uskuteční 26. května 2023.