Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Deklarace o rozvoji přeshraniční spolupráce mezi jižní Moravou a dolnorakouským Weinviertelem byla podepsána

  V úterý 11. dubna 2023 byla v dolnorakouském Zistersdorfu slavnostně podepsána Deklarace o rozvoji přeshraniční spolupráce mezi regiony Jižní Morava – Euroregion Pomoraví a Dolním Rakouskem – Regionalverband Europaregion Weinviertel (regionální spolek). 

  Dokument, který navazuje na 25 let společné činnosti kolem hraniční řeky Moravy, podepsal za Euroregion Pomoraví předseda Správní rady a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník, za dolnorakouskou stranu jsou pod Deklarací podepsáni René Lobner, předseda Regionálního spolku, člen zemského sněmu a také Andreas Minnich, člen Národního sněmu a mluvčí pro téma Evropy. 

  Oba partneři se mimo jiné zavazují rozvíjet aktivity, které naplňují cíle Evropské Unie, zejména prostřednictvím Programu Interreg VIA Česká republika – Rakousko. Ve vystoupeních před podpisem Deklarace zazněli pochvalná slova pro dlouholetou spolupráci mezi regiony Weinviertel a jižní Moravou, především v oblasti Fondu malých projektů. 

  Tento Fond je určen pro podporu dvoustranné spolupráce mezi obcemi, kulturními institucemi, sportovními oddíly, neziskovými organizacemi z oblasti životního prostředí, vzdělávání, cestovního ruchu apod. Jan Zámečník akcentoval společné kořeny obou regiónů, kapacitu a možnosti pro rozvoj široké škály přeshraniční spolupráce. Vedle funkce sekretariátu FMP pro oblast cestovního ruchu a kultury se Euroregion Pomoraví chce zapojit i do aktivit v oblasti ochrany životního prostředí, především v oblasti ochrany vodních zdrojů, zadržování vody v krajině či vytváření podmínek pro zemědělské využití vody. Boj s klimatickou změnou bude jednou z priorit společných projektů v budoucnu. Sekretariáty obou organizací, v Brně i Zistersdorfu, vytvoří v blízké době pracovní rámec pro naplňování cílů Deklarace.

  Podle slov předsedy EUPO Jana Zámečníka, chce Euroregion do budoucna podporovat přeshraniční cestovní ruch a kulturu, navázat na naše historické kořeny, ale i spoluvytvářet přátelskou současnost a aktivně se podílet na výzvách budoucnosti.

  Podobná Deklarace byla už v létě 2022 podepsána i s obcemi Trnavského samosprávního kraje, která taktéž podporuje přeshraniční spolupráci a doplňuje třístranný charakter Euroregionu Pomoraví s tím, že hlavní náplní přeshraniční spolupráce je zvyšování kvality života obyvatel tohoto jedinečného Trojmezí.