Přeskočit na obsah

Euroregion Glacensis: Ocenění Powiatu Kłodzko pro Miroslava Kociána a Jaroslava Štefka z Euroregionu Glacensis

    EUROREGION GLACENSIS se má čím chlubit!🎉

    Miroslav Kocián, předseda Euroregionu Glacensis, a Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu, získali významné ocenění Powiatu Kłodzko.

    Dne 6.10.2023 se v aule Arnošta z Pardubic Gymnázia Boleslava Chrobrého v Kladsku konalo X. slavnostní zasedání okresního zastupitelstva kladského okresu. Slavnostního zasedání se zúčastnila řada pozvaných hostů. Maciej Awiżeń – starosta kladského okresu spolu se Zbigniewem Łopusiewiczem a dalšími členy Rady předali 17 čestných odznaků – Zásluhy o Kladský okres, které uděluje Rada okresu na základě usnesení, osobám a organizacím za zásluhy o kladský okres, za významný přínos k jeho rozvoji a propagaci.

    🏅 Od roku 2016 bylo Kladským čestným odznakem vyznamenáno již 109 osob a 17 organizací. Pan Miroslav Kocián a Jaroslav Štefek patří historicky mezi první zahraniční osoby, které toto ocenění obdrželi. Mezi dalšími oceněnými je i paní Bernadeta Tambor, ředitelka kanceláře polské části Euroregionu Glacensis.

    🏅 Vzor odznaku navrhl kladský výtvarník Bogdan Wieczorek. Má tvar kulaté medaile o průměru 38 mm vyrobené z kovu zlaté barvy. Na jedné straně je umístěn znak hrabství obklopený nápisem “ZASŁUŻONY DLA POWIATU KŁODZKIEGO” a na druhé straně je vyobrazena kladská růže. Je zavěšena na červené stuze se žlutým pruhem uprostřed.