Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Zájemci o přeshraniční spolupráci s Rakouskem se dočkali

  Dnes, tj. 13. 5. 2024, zahajujeme na rakousko-české hranici střechový projekt Fondu malých projektů programu Interreg 2021-2027.

  Euroregion Pomoraví, spolek (EUPO), který je Správcem Fondu pro oblast kultury a cestovního ruchu, je všem zájemcům o spolupráci se subjekty v Dolním a Horním Rakousku připraven asistovat při podání individuálních projektů. Pro nejbližších pět let lze Fond malých projektů použít na jednoduché aktivity v oblasti people-to-people i na složitější akce v oblasti kultury a cestovního ruchu. 

  Kdo chce konzultovat svůj projektový záměr, poradit, jak formulovat záměr, vytvořit rozpočet či jak vyplnit elektronickou žádost, může osobně navštívit specialisty v EUPO. Můžete se také dne 23. května 2024 připojit k webináři, případně poslat přihlášku a zúčastnit se semináře pro žadatele 27. května 2024 v Břeclavi (pozvánka se připravuje). Detaily k Fondu, Příručku pro FMP a mnoho dalších informací můžete najít na webu www.euroregion-pomoravi.cz v sekci FMP.

  1. průběžná uzávěrka příjmu žádosti je 8. 7. 2024 ve 14:00 hodin (RMV zasedá 11. 9. 2024).

  Těšíme se na každého z Vás, kdo máte zájem o česko-rakouské přeshraniční aktivity.

  Pozvánka na webinář 23. 5. 2024 zde.