Přeskočit na obsah

Informace o asociaci

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto slavnostním aktem byla mezi signatáři memoranda zahájena úzká spolupráce v otázkách týkajících se aktuálních i budoucích výzev pro příhraniční regiony a přeshraniční spolupráci na všech českých hranicích.

Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy v rámci Evropské unie a vyjadřovat se k legislativnímu zakotvení přeshraniční spolupráce na národní i evropské úrovni. Díky nové platformě mohou euroregiony lépe spolupracovat  na přípravě přeshraničních dotačních programů na období 2021-2027 a v rámci těchto programů na přípravě fondů malých projektů tak, aby byly evropské peníze, které půjdou v dalších letech do příhraničí, využity na skutečné potřeby těchto regionů a jejich obyvatel.

Neméně důležitým úkolem pro Asociaci je usilování o snížení administrativní zátěže fondů malých projektů, které euroregiony tradičně spravují, a díky kterým jsou spolufinancovány především setkávací, tzv. people-to-people projekty.

Dále chceme společně propagovat přeshraniční spolupráci a její výsledky. Hranice představují jizvy minulosti a jsou to bariéry, které mají tendenci neustále růst. Je na nás, abychom ukazovali, jak je možné tyto jizvy léčit, jak překonávat bariéry a jak budovat pevné vazby, které zabrání tomu, aby se do příhraničí vrátili závory nebo dokonce ostnaté dráty.

Předseda Asociace Euroregionů České republiky, z.s.

aktuálně:

od 10.01.2024, Ing. Jan Zámečník, předseda Euroregionu Pomoraví

v minulosti:

20.03.2023 do 09.01.2024, Ing. Libor Picka, předseda Euroregionu Šumava

před založením spolku neformálně:

01.01.2023 – 20.03.2023, Ing. Libor Picka, předseda Euroregionu Šumava

01.07.2022 – 31.12.2022, Euroregion Labe

28.07.2021 – 30.06.2022, Martin Půta, předseda Euroregionu Nisa