Přeskočit na obsah

Euroregion Silesia: Jednání orgánů Euroregionu Silesia

    Dne 13. září 2021 se konalo mimořádné zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, na kterém byla schválena změnu rozpočtu na rok 2021, členství Obce Moravice a nový projektový záměr s názvem „Poznej naši Silesianku! – propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst“. Na toto mimořádné zasedání navazovalo společné jednání Rad české a polské části Euroregionu Silesia za účelem přípravy Fondu malých projektů 2021-2027.