Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Rozvíjí česko-slovenskou spolupráci

    Výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví navštívil dne 30. 8. 2022 slovenské Kopčany, kde seznámil vedení partnerské instituce Partnerství pre Horné Záhorie se stavem příprav na kooperaci v oblasti česko-slovenské přeshraniční spolupráce v rámci Interreg VI-A. Součástí schůzky bylo i projednání Deklarace o rozvoji spolupráce mezi Euroregionem Pomoraví a třemi seskupeními lokálních samospráv, včetně Partnerstva pre Horné Záhorie. 

    Tato Deklarace konstatuje, že 74 členských obcí Euroregionu Pomoraví a 55 obcí z různých častí Trnavského samostatného kraje chtějí rozvíjet společně přeshraniční spolupráci v plánovacím období 2021 – 2028 a čerpat zdroje z EU fondů. Zástupci téměř 130 obcí na slovensko-českém pomezí chtějí mít i své místo v Monitorovacím výboru Interreg, kde se společné přeshraniční projektové záměry diskutují a schvalují.