Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Členové Správní rady jednali v Břeclavi

    V Břeclavi dne 15. listopadu 2022 jednala Správní rada Euroregionu Pomoraví. Pod vedením jejího předsedy, náměstka hejtmana JMK Jana Zámečníka, projednala Rada na zasedání svoji agendu týkající se dotačních programů a přeshraniční spolupráce, zejména na česko-rakouské hranici.

    K nejvýznamnějším cílům Spolku, jehož členy jsou Jihomoravský kraj a 72 měst a obcí jihomoravského regionu, patří podpora zájmů členů Euroregionu v oblastech, které jsou podporovány Evropskou unií. Euroregion Pomoraví má své zastoupení v několika institucích přeshraniční spolupráce, mezi nimi je to i Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů ČR – Rakousko a ČR – Slovensko.

    „S podporou Euroregionu Pomoraví byla nedávno úspěšně prezentována kniha Tomáše Ondrejky – Břeclav na cestě mezi Prahou a Vídní (1848–1914). Město Břeclav za podpory Euroregionu v současnosti žádá spolu se slovenským Sládkovičovem v rámci společného projektu „ Dědictví rodu Kuffnerů“ o dotaci z programu INTERREG na rekonstrukci židovské obřadní síně z roku 1892 na židovském hřbitově,“ uvedl člen Správní rady Euroregionu a radní města Milan Vojta.