Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Vedení EUPO stojí za rychlým zahájením FMP na česko- rakouské hranici

    V úterý 14. 2. 2023 zasedala poprvé v letošním roce Správní rada (SR) Euroregionu Pomoraví. Projednala a schválila termín, místo a program Valné hromady, podrobně projednala loňské financování organizace a doporučila VH schválit navržený rámec rozpočtu pro rok 2023.

    Především však vyslechla rozsáhlé informace o stavu příprav programu Interreg na česko-rakouské hranici. Detailně se zabývala přípravou Fondu malých projektů, kde EUPO bude vykonávat funkci sekretariátu pro projektové žádosti v oblasti cestovního ruchu a kultury.

    Podpořila aktivity Správců obou Fondů (ten druhý pro oblast síťování bude administrovat jihočeská Silva Nortica) a jednoznačně trvá na podání žádosti o sekretariát v první Výzvě Programu Interreg VI A. Vyjádřila silný názor, že je nutné urychlit hledání a nalezení řešení všech otevřených otázek, zejména zaměstnávání pracovníků sekretariátů z obou zainteresovaných zemí. SR ocenila, že se připravuje mechanizmus, který může výrazně ulehčit žadatelům o malé projekty přípravu, předložení, realizaci i formální ukončení jejich projektu formou zjednodušených výdajů a tzv. draft budget.

    Členové EUPO se sejdou na VH 30. 3. 2023 v Brně.