Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví bilancoval i plánoval

    Dne 30. března 2023 se uskutečnila v zastupitelském sálu Magistrátu Statutárního města Brna Valná hromada Euroregionu Pomoraví (EUPO). 

    Organizace, sdružující 71 obcí a Jihomoravský kraj, se především orientuje na podporu přeshraniční spolupráce. Během více než jednoho roku od obnovení činnosti je podle slov předsedy Správní rady Euroregionu, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jana Zámečníka „institucí, která je uznávaným a respektovaným partnerem jak pro krajské a státní orgány, tak i pro samosprávy v Dolním Rakousku a v Trnavském samostatném kraji“. 

    Euroregion Pomoraví reprezentuje zájmy více než 51% obyvatel jižní Moravy a bude fungovat jako sekretariát Fondu malých projektů pro česko-rakouský program Interreg. Na Valné hromadě byl schválen rozpočet i zaměření činnosti na rok 2023. Za místopředsedu Správní rady byl nově zvolen náměstek primátorky Brna Mgr. Jaroslav Suchý. Euroregion má své zástupce v Komisích Rady JMK, působí v rámci Regionální stálé konference JMK a výkonný ředitel EUPO JUDr. Vladimír Gašpar reprezentuje Asociaci euroregionů ČR v Národní stálé konference, která je důležitým fórem pro formulování regionálního rozvoje ČR a využívání evropských financí v rámci mnohých Operačních programů v oblasti životního prostředí, vzdělávání, dopravy, podpory podnikání apod. 

    Během uplynulých 12 měsíců realizoval EUPO malý projekt na česko-slovenské hranici pod názvem “Sdílejme zkušenosti”, v rámci kterého se uskutečnilo 10 kulatých stolů (8 v obcích na Moravě a 2 na slovenském Záhoří) a 2 exkurze (v oblasti odpadového hospodářství a podpoře cestovního ruchu). 

    Sekretariát EUPO můžete najít na Výstavišti v Brně, kde je možné konzultovat nápady či projektové záměry z oblasti přeshraniční spolupráce.