Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Ukončení Programu Interreg Rakousko – Česká republika 2014-2020

    Město Znojmo hostilo dne 10. 10. 2023 mezinárodní akci k ukončení a vyhodnocení Programu Interreg Rakousko – Česká republika 2014-2020. V tomto programovém období bylo k dispozici žadatelům z regiónů jižní Moravy, Vysočiny, jižních Čech, Dolního a Horního Rakouska cca 98 miliónů EUR. 

    Z této sumy bylo na 15 zasedáních Monitorovacího výboru, kde má svého zástupce i EUPO, podpořeno 91 velkých tematických projektů a 9 projektů na technickou asistenci. Představitelé Řídícího orgánu i Společného technického sekretariátu odprezentovali další statistické údaje, z kterých je pro nás zajímavé to, že bylo celkem podpořeno 505 malých projektů. 

    Zástupci MMR a zemské vlády Dolního Rakouska, Jiří Horáček a Simon Ortner, zdůraznili výborné pracovní vztahy na všech úrovních Programu, vzdělávací charakter projektů a podporu vzájemných aktivit v oblasti ochrany přírodních zdrojů a boje s klimatickou změnou.