Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Kybernetická bezpečnost měst a obcí

  Dne 7. listopadu 2023 se uskutečnil odborný seminář k aktuálním otázkám kybernetické bezpečnosti a její dopadu na obce. Důvodem, proč Euroregion nabídl členským obcím akci tohoto druhu, je množství kyberútoků, které každým rokem roste. A obce či veřejné instituce jsou cílem stále častěji. 

  Akci organizoval sekretariát Euroregionu Pomoraví společně s CyberSecurityHub.CZ. Fundovaní lektoři (Ing. Jiří Sedláček, Ing. Robert Schindler, MSc., Mgr. Petr Pernica) osvětlili několik závažných pohledů vlivu kybernetické bezpečnosti na fungování veřejné správy v rozvinuté informační společnosti nebo jednoduše řečeno “Co se šíří, co se na obce valí a jak se na to připravit?” Účastníci, kterých bylo téměř dvacet z celého kraje, se dozvěděli např.:

  • Proč nemůže Vaše IT oddělení odpovídat za kybernetickou bezpečnost
  • A proč za ni naopak musí odpovídat vedení obce či města
  • Jaká organizační pravidla a jaké technické opatření musí být nastaveny
  • Proč je nutné oddělit provozní činnosti a kompetence od činností a kompetencí bezpečnostních
  • Jak chránit informace a zajistit kontinuitu činností obcí a jejich příspěvkových organizací, resp. dalších veřejných institucí

  Účastníci semináře využili přítomnost lektorů, kteří mají zkušenosti s architekturou tvorby kyberbezpečnosti, lidskými zdroji, specializovaným vzděláváním, komplexní právní ochranou v rámci kyberbezpečnosti, veřejných zakázek a duševního vlastnictví nebo řízení bezpečnostních projektů, a dotazovali se na různé praktické aspekty kybernetické bezpečnosti a na rozsah povinností vyplývajících z připravované legislativy – NIS2.

  V případě zájmu dalších obcí je možné zorganizovat další seminář. Obsah přednášek lze stáhnout na webových stránkách Euroregionu Pomoraví v sekci Ke stažení.