Přeskočit na obsah

Euregio Egrensis: Ing. Michal Pospíšil zvolen novým prezidentem Euregia

    Valná hromada Euregia Egrensis na svém jednání zvolila 10. 11. 2023 v Chodově nového prezidenta Euregia Egrensis, kterým se stal Ing. Michal Pospíšil, místostarosta Města Cheb. Pan Pospíšil je dlouholetým členem Prezídia Euregia Egrensis a má i jako člen chebského vedení bohaté zkušenosti v oblasti česko-německé spolupráce. Pod jeho vedením má Euregio v plánu rozšířit svou členskou základnu a aktivity v přeshraničních oblastech Bavorska a Sasko-Durynska.
    Odstupující prezident p. František Čurka zastával funkci prezidenta Euregia Egrensis 17 let a za jeho působení zaznamenalo sdružení nebývalý rozmach, nárůst členské základny a celkově významný rozvoj přeshraniční spolupráce. Členové Prezídia EE poděkovali p. Čurkovi za jeho úsilí v budování dobrých přeshraničních vztahů.
    Na místo pana Pospíšila byl do funkce víceprezidenta zvolen pan Bc. Karel Lukeš, místostarosta Města Stříbra. Také pan Lukeš není v oboru nováčkem. Na radnici ve Stříbře působí již několik let a v rámci své funkce místostarosty se často setkává s tématy přeshraniční spolupráce.