Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Zástupci EUPO se setkali s ředitelkou Jihomoravského dobrovolnického centra

  Dne 19. 1. 2024 navštívila sekretariát Euroregionu Pomoraví na brněnském Výstavišti Kateřina Petrášová, ředitelka Jihomoravského dobrovolnického centra z.s. (JDC). Přijala ji výkonná ředitelka EUPO Kateřina Matýšková, setkání byl přítomen i ředitel pro strategie Vladimír Gašpar. 

  Šlo o první informativní schůzku, kde paní Petrášová podala základní data o fungování centra. Podtrhla především fakt, že „poskytujeme veřejnosti informace o možnostech dobrovolnictví v Brně, ČR i ve světě, zapojujeme mladé, ale také dobrovolníky seniory a seniorky. Hlavní naší snahou je propojit zájemce/kyně o dobrovolnictví a organizace, které pomoc shánějí. Zájemci zde také najdou přehled volnočasových aktivit a zajímavých akcí v Brně a jeho okolí. Centrum nabízí i zajímavý večerní program, na kterém se může se svými dobrovolnickými zkušenostmi či s úspěšným projektem objevit i jakýkoliv aktivní občan.“

  JDC je regionálním infopointem sítě Eurodesk, která umožňuje mladým lidem a osobám pracujícím s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím (také na stránce Europa.eu).

  JDC také provozuje Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje, které je součástí sítě krajských “RDC” zaštítěných MV ČR.

  V následné diskusi byly projednány možnosti spolupráce a formát výměny informací či sdílení zkušeností mezi oběma organizacemi, které působí na území celého kraje. Jedním ze zajímavých bodů diskuse byla propagace dobrovolnictví a způsob, jak ji provádět. Jednou z cest je tzv. Den dobrovolnictví. Co to je, popsala ředitelka Petrášová následovně: „Dny dobrovolnictví jsou jedinečnou příležitostí, jak ukázat světu, v čem spočívá dobrovolná práce a současně se do ní i zapojit. Kampaň, jejímž posláním je propojovat organizace s dobrovolníky a zvyšovat povědomí o možnostech dobrovolnictví, realizuje Jihomoravské dobrovolnické centrum ve spolupráci s jednotlivými krajskými dobrovolnickými centry, kterých bude letos zapojeno devět.“

  Je nutné podotknout, že dobrovolná práce hraje ve společnosti nezastupitelnou roli, jak se ukázalo v covidových letech, při tornádu na Moravě nebo při pomoci lidem z Ukrajiny. Veřejnost bude mít letos mezi 25. – 28. dubnem možnost seznámit se s prací mnohých organizací po celé ČR, vidět jejich zázemí a to, jak s dobrovolníky pracují. Zájemci si také vyzkouší různé nejen dobrovolnické aktivity, které budou určené dospělým i dětem. Příležitostí, si dobrovolnictví vyzkoušet také v exteriérech, bude více než dost, neboť řada organizací nabízí i aktivity na čerstvém vzduchu v zahradách a dalších venkovních lokalitách. Více informací a program najdete na stránkách www.dnydobrovolnictvi.cz.

  Obě strany se shodly na užitečnosti dalších setkání jak pro dobrovolníky, tak i pro obce na jižní Moravě.