Přeskočit na obsah

Informační seminář k dotačním možnostem v roce 2024

  V úterý 6.2.2024 se uskutečnil další ročník Informačního semináře k dotačním možnostem v roce 2024, který tentokrát proběhl v kulturním domě Sokolovna Slavičín.

  Seminář zahájila paní ředitelka Ing. Jana Smutná, která následně předala slovo panu předsedovi Ing. Danielu Šulákovi (oba za Region Bílé Karpaty) a starostovi města Slavičína Ing. Tomášovi Chmelovi.

  1. blok programu patřil představení Regionu Bílé Karpaty a Burze partnerů. Další téma bylo věnováno Zlínskému kraji, kdy paní Ing. Jana Koldová prezentovala plán dotací Zlínského kraje pro rok 2024. Následovala paní Ing. Viera Bírošíková, která zastupovala Trenčianský samosprávny kraj a doplnila také plán dotací Trenčianského samosprávného kraje na rok 2024. Díky on-line propojení se na dálku připojil pan Ing. Jaromír Manhart ze Státního fondu životního prostředí ČR, který účastníkům semináře sdělil důležité informace týkající se odpadového hospodářství a zmínil i Dotace z OPŽP 2021 – 2027 pro odpadové projekty v roce 2024. Paní Ing. Monika Šufliarska a paní Ing. Zuzana Mačková poté doplnily toto téma prezentací Dotácie pre odpadové hospodárstvo Program Slovensko 2021 – 2027.

  Po krátké přestávce paní ředitelka Ing. Jana Smutná přivítala pana náměstka Zlínského kraje, pana Lubomíra Trauba, MSc., který kladně hodnotil uspořádání společného semináře pro účastníky ze Zlínského a Trenčianského kraje.

  2. blok semináře zahájila paní Kateřina Šrámková a pan Martin Marciňa z programu Visegrad Fund. Následně se ujali slova pan PhDr. Igor Krahulec a pan Mgr. Peter Takáč z MIRRI SR z Bratislavy, kteří objasnili téma Programu přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027.

  Paní Ing. Jana Smutná posluchačům představila Fond malých projektů Slovensko – Česko 2021-2027 – priority, nový elektronický systém na předkládání žádostí a tipy na projekty FMP ze zrealizovaných malých projektů z minulých let. Poslední prezentací provedl starosta města Slavičína, pan Ing. Tomáš Chmela, který za město Slavičín uvedl příklady udržitelné a SMART obce, inovativní strategie včetně příkladu „Zlepšujeme Slavičín“ v rámci participativního rozpočtu. Následně pan starosta a paní Smutná poděkovali posluchačům za účast.

  Na semináři bylo možné využít konzultace se zástupci MIRRI SR, Visegrad Fund, ZLK, RBK, TSK či SMS ČR.  Seminář byl pořádán Regionem Bílé Karpaty a spolufinancován Zlínským krajem.  Zúčastnilo se ho přes 100 lidí.

  Děkujeme všem prezentujícím, zúčastněným a starostovi města Slavičína a jeho týmu za spolupráci.

                                                                                                                                Region Bílé Karpaty