Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Zástupci EUPO jmenováni do Regionálního výboru FMP pro Interreg Slovensko – ČR

    Na základě pozvání předsedy ER BBK se dne 29. 2. 2024 zúčastnili zástupci Euroregionu Pomoraví (starosta Hodonína Libor Střecha a Vladimír Gašpar, ředitel pro strategie EUPO) 1. slavnostního jednání Regionálního monitorovacího výboru FMP Interreg Slovensko – Česko na období 2021 – 2027 v Trenčíně. 

    Na schůzce byli přítomni zástupci ŘO Fondu, MMR ČR, všech 6 relevantních krajů i příhraničních Euroregionů, jakož i zástupci budoucích správců FMP (Region Bílé Karpaty a Trenčiansky samosprávný kraj). Přítomní členové a náhradníci obdrželi jmenovací dekrety a byli seznámeni s právy a povinnostmi členů (náhradníků) RMV. Na jednání se projednával jednací řád RMV, metodika hodnocení malých projektů a sekretariát představil návrh budoucího harmonogramu výzev FMP. Podle Správců bude první Výzva pravděpodobně na přelomu března/dubna 2024 s tím, že hodnotící RMV proběhne v polovině září 2024 a ihned bude následovat další Výzva. MMR ČR upozornilo na fakt, že je nutné hlídat rozsah financí alokovaných na jednotlivé výzvy vzhledem k délce období fungování FMP až do roku 2028. Další jednání RMV proběhne v ČR, pravděpodobně na území Zlínského kraje.