Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: 30. zasedání Regionální stálé konference JMK

    Dne 22. 3. 2024 se zástupce sekretariátu Euroregionu Pomoraví (dále EUPO) Vladimír Gašpar zúčastnil 30. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje. 

    Zástupce EUPO je zván na jednání tohoto důležitého fóra jako stálý host. Zasedání RSK řídil jeho předseda, hejtman JMK Jan Grolich. Fórum řešilo tradiční záležitosti jako jsou informace z Pracovních skupin RSK, informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ohledně novinek v oblasti regionální politiky ČR, informace o Integrované strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+, aktuální informace ke strategiím MAS v území JMK, jakož i nezbytné personální otázky. 

    Významným bodem jednání byly informace o Analýze využití fondů EU a krajských dotačních programů v JMK v roce 2023, informace o Výroční zprávě RSK za rok 2023 a informace o pozici Asociace krajů ČR pro vyjednávání podmínek v programovém období 2028+. Zástupce MMR také přednesl zprávy o nových pravidlech pro projekt „Vesnice roku“ a o zahájení činnosti vládního Výboru pro regionální politiku. V rámci výměny informací se zúčastnění věnovali otázkám podpory dostupného bydlení a obecně dostupnosti ubytování v rámci celé ČR, přičemž této problematice se bude věnovat nastávající veletrh „Urbis“, který proběhne ve dnech 4. – 6. 6. 2024. Veškeré dokumenty budou dostupné na webových stránkách JMK. 

    Jednání RSK proběhlo ve VIDA science centru, které oslavuje v současnosti 10. výročí založení a očekává svého dvou miliontého návštěvníka. Další jednání RSK JMK se uskuteční na podzim 2024.