Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: První projekty FMP úspěšně odevzdány

    Dne 8. července 2024 skončila první uzávěrka podávání malých přeshraničních projektů FMP v rámci programu Interreg Rakousko – Česko pro období 2021 – 2027.

    Celkem je v novém elektronickém systému evidováno 35 projektů, z kterých je 12 z oblasti kultury a cestovního ruchu a zbylých 23 má podpořit aktivity v rámci tzv. people -to-people. Na zahájení tohoto oblíbeného dotačního titulu je to slušné množství žádostí, když se vezme v úvahu, že celková metodika FMP je nová a navíc bylo možné využít při tvorbě rozpočtu pouze složitější metodu tzv. návrhu rozpočtu (draft budget). 

    Momentálně budou všechny žádosti podrobeny kontrole a hodnocení s tím, že o přidělení evropských financí rozhodne v první polovině září Regionální monitorovací výbor. Ten se sejde na jižní Moravě, a ihned po jeho jednání budou žadatelé obeznámeni s výsledky. 

    Další sběr žádostí je plánován na podzim 2024. Euroregion Pomoraví jako sekretariát FMP pro oblast kultury a cestovního ruchu tam očekává ještě větší “sklizeň” žádostí zejména z našeho regionu, než tomu bylo nyní.

    Více podrobností najdete na webových stránkách EUPO v sekci FMP.