Přeskočit na obsah

Euroregion Praděd: INFORMACE Z 13. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

  Dne 20.5.2021 se konalo 13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 13. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A ČR-PR.

  Do 13. kola bylo na české straně předloženo celkem 9 projektových žádostí, ze kterých bylo schváleno k financování 8 žádostí s celkovou výší dotace více jak 224.000 €.

  O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně prostřednictvím systémové depeše v MS2014+.

  Euroregionální řídící výbor dále rozhodl o termínu ukončení příjmu projektových žádostí a omezujících podmínkách 15. kola:

  Příjem projektových žádostí do 15. kola bude ukončen dne 15.9.2021.

  Omezující podmínky 15. kola:

  • Na české straně – příjem bez omezení
  • Na polské straně – budou přijímány pouze projekty typu B a C, a to výhradně v rámci prioritní osy 2

  Dále si dovolujeme připomenout, že nejbližší příjem projektů (14. kolo) bude ukončen již 26.5.2021 a je otevřen pouze pro české žadatele (bez omezení).