Přeskočit na obsah

Euroregion Praděd: Valná hromada Euroregionu Praděd

    Dne 18.6.2021 se v Bruntále uskutečnilo zasedání Valné hromady Euroregionu Praděd, na kterém byli členové seznámeni s činností euroregionu v roce 2020 a informování o současných aktivitách.

    Valná hromada rozhodla o udělení čestného členství Ing. Zdeňku Jarmarovi a Mgr. Petru Procházkovi, za jejich aktivní a dlouholetou práci v Euroregionu Praděd. Pan předseda Ing. Milan Rác oběma poděkoval a předal ocenění. 

    Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, pan Jan Krkoška, MBA v závěru jednání předal starostce obce Karlova Studánka, Ing. Radce Chudové, MBA, cenu za první místo v soutěži „Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2020“ v kategorii „Nejmalebnější místo v zimě“ .

    Děkujeme všem za aktivní účast na Valné hromadě a těšíme se na další spolupráci.