Přeskočit na obsah

Euroregion Glacensis: 25 let Euroregionu Glacensis

  Logo_cz_pl_eu_barevne

  Rok 2021 je pro Euroregion Glacensis ve znamení oslav k 25.výročí svého založení, v rámci kterých byla ve dnech 7. – 8. října 2021 uspořádána výroční konference v Hotelu St.George v Kudowa-Zdrój. Tato konference se stala místem vyhodnocení dosavadní úspěšné existence Euroregionu Glacensis. O důležitosti euroregionu svědčí fakt, že na konferenci zavítaly významné osobnosti jako zástupci ministerstev, poslanci nebo hejtman Královéhradeckého kraje pan Martin Červíček.  V dopolední části prvního dne byla účastníkům představena činnost euroregionu za uplynulé čtvrtstoletí, uskutečnila se premiéra propagačního filmu „25 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Glacensis“ a pokřtěna byla nová publikace „Voda základ života“. V odpolední části pak dostali prostor se svými prezentacemi hosté – Martin Buršík z Ministerstva pro místní rozvoj, Rafał Baliński z Ministerstwa Funduszu i Politiky Regionalnej, Artur Kowalik z Úřadu Maršálka Dolnoslezského vojvodství, Ondřej Havlíček z české části Euroregionu Nisa a Miroslav Vlasák a Bartosz Bartniczak z ESÚS NOVUM. Euroregion Glacensis dále předal ocenění vybraným institucím a osobám za aktivní přístup k přeshraniční spolupráci pro rozvoj euroregionu.

  Při konferenci došlo k podpisu Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci přeshraničních projektů, jejichž cílem je modernizace dopravní infrastruktury mezi Královéhradeckým krajem, Powiatem Kłodzkim a Gminou Kudowa-Zdrój.

  Druhý den konference byl věnován studijnímu zájezdu a prohlídce ukázek některých přeshraničních projektů. Konkrétně byl navštíven skanzen Pstrążna, který je častým žadatelem z Fondu mikroprojektů, lázeňský park v Kudowa-Zdrój a areál Malých Lázní Běloves v Náchodě, kde je realizován projekt Aqua Mineralis Glacensis.

  K 25 letům Euroregionu Glacensis bylo vydáno také speciální číslo zpravodaje a stolní kalendář na rok 2022.

  Euroregion Glacensis uděluje ocenění za aktivní přístup v oblasti přeshraniční spolupráce:

  Instituce:

  CZ

  • Město Nové Město nad Metují
  • Městys Nový Hrádek
  • Obec Vysoká Srbská
  • Obec Suchý Důl
  • Obec Libchavy
  • Pardubický kraj
  • Královéhradecký kraj
  • Olomoucký kraj
  • Revitalizace Kuks
  • Agentura pro rozvoj Broumovska
  • Sdružení Neratov
  • Správa Krkonošského národního parku
  • Folklorní soubor Barunka, z.s. Česká Skalice
  • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

  PL

  • Gmina Kudowa-Zdrój
  • Gmina Radków
  • Gmina Międzylesie
  • Gmina Bardo
  • Gmina Duszniki-Zdrój
  • Gmina Bystrzyca Kłodzka
  • Gmina Miejska Dzierżoniów
  • Gmina Kłodzko
  • Gmina Miejska Nowa Ruda
  • Gmina Stronie Śląskie
  • Gmina Wałbrzych
  • Gmina Złoty Stok

  Osoby:

  CZ

  • Jan Birke – starosta města Náchod
  • Petr Fiala – starosta města Letohrad
  • Jiří Vancl – bývalý starosta obce Lánov
  • Alena Rejzková Křížová – bývalá starostka obce Deštné v Orlických horách
  • Roman Klíma – odbor grantů a dotací KÚ Královehradeckého kraje, člen rady českého EG
  • Miroslav Smejkal – oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu Pardubického kraje, člen rady českého EG
  • Marta Novotná – vedoucí oddělení regionálního rozvoje Olomouckého kraje
  • Josef Taláb – vedoucí oddělení projektového řízení KRNAP
  • Pavel Branda – místopředseda Asociace evropských přeshraničních regionů, Euroregion Nisa
  • Iva Paukertová – ředitelka RDA
  • Ilona Dusilová – projektová manažerka Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
  • Jana Čejpová – Vedoucí Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
  • Jiřina Jeřábková – projektová manažerka Euroregionu Glacensis
  • Petra Páralová – finanční manažerka Euroregionu Glacensis
  • Jaroslava Papáčková – projektová manažerka Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
  • Jaroslav Štefek – sekretář Euroregionu Glacensis
  • Pavel Hečko in memoriam – bývalý starosta města Meziměstí
  • Alena Windová – zastupitelka města Staré Město, členka rady českého EG
  • Pavel Kalivoda – bývalý vedoucí odboru regionálního rozvoje Pardubického kraje
  • Vojtěch Špinler – starosta obce Orlické Záhoří
  • Jana Ponocná – bývalá starostka města Králíky, členka revizní komise EG
  • Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionální rozvoje Královéhradeckého kraje
  • Ivan Adamec – starosta města Trutnov
  • Alena Preclíková – finanční manažerka Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis

  PL

  • Czesław Kręcichowst – Předseda správní rady SGPEG od roku 1996, předseda polské části Rady Evropy, člen Rady Evropy, člen monitorovacích výborů přeshraničních programů
  • Tomasz Korczak – starosta Gmina Międzylesie, člen rady EG, předseda SGZK
  • Tomasz Kiliński – starosta Gmina Miejska Nowa Ruda,místopředseda polského EG
  • Jan Bednarczyk – starosta Gmina Radków
  • Henryk Gołębiowski – zástupce Miasta Wałbrzych, člen česko-polské Rady Euroregionu Glacensis
  • Grażyna Orczyk – starostka Gmina Złoty Stok
  • Dorota Konieczna Enözel – starostka Gmina Pieszyce
  • Grzegorz Kosowski – starosta Powiat Dzierzoniów
  • Waldemar Grochowski – starosta Gmina Borowa, člen rady polského EG
  • Krzysztof Żegański – starosta Gmina Bardo, člen rady polského EG
  • Marcin Orzeszek – starosta Gmina Ząbkowice Śląskie, člen rady polského EG
  • Renata Surma – starostka Gmina Bystrzyca Kłodzka, členka rady polského EG
  • Marek Chmielewski – starosta Gmina Dzierżoniów, člen rady polského EG
  • Michał Piszko – starosta Gmina Miejska Kłodzko, člen rady polského EG
  • Cezary Przybylski – maršálek Dolnoslezského vojvodství
  • Monika Wielichowska – poslankyně Sejmu Polské republiky
  • Joanna Kapuścinska – bývalá dlouholetá předsedkyně Česko-polské mezivládní komise
  • Krzysztof Budnik – náměstek ministra vnitra v letech 1997 – 1999
  • Czesław Fiedorowicz – předseda představenstva Federace euroregionů Polské republiky, prezident Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr“
  • Julian Golak – sekretář polské části Euroregionu Glacensis 1996 – 1998, zplnomocněnec maršálka Dolnoslezského vojvodství pro spolupráci s Českou republikou a Slovenskem
  • Radosław Pietuch – sekretář polské části Euroregionu Glacensis 2000 – 2015, ředitel SGZK
  • Bernadeta Tambor – ředitelka sekretariátu EG, sekretář polské části Euroregionu Glacensis 2015 – dosud
  • Sylwia Chodorowska–Cygan – hlavní účetní polského Euroregionu Glacensis
  • Dariusz Tatka – projektový manažer Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
  • Maciej Awiżeń – starosta Kłodzki
  • Zbigniew Łopusiewicz – zastupitel Powiatu Kłodzko, člen rady EG 2000 – 2018
  • Ryszard Niebieszczański – zastupitel Powiatu Kłodzko, místopředseda rady polského EG 1996 – 2010
  • Stanisław Longawa – bývalý starosta Gmina Kłodzko 2010 – 2018, člen rady EG

  Euroregiony:

  • Euroregion Nisa
  • Euroregion Praděd
  • Euroregion Silesia
  • Euroregion Těšínské Slezsko
  • Euroregion Beskydy

  Seznam prezentací:

  25 let Euroregionu Glacensis – Jaroslav Štefek, Bernadeta Tambor

  Program přeshraniční spolupráce Interreg CZ-PL v letech 2021-2027 – Martin Buršík, Ministerstvo pro místní rozvoj

  Dobre praktyki we współpracy transgranicznej – Rafał Baliński, Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

  Efekty współpracy polsko-czeskiej i plany na przyszłość – Artur Kowalik, Departament Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  Role euroregionů v přeshraniční spolupráci – Ondřej Havlíček, Euroregion Nisa

  Współpraca transgraniczna jako narzędzie rozwoju – Bartosz Bartniczak a Miroslav Vlasák, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

  Speciální číslo Zpravodaje

  CZ verze – Ke stažení ZDE

  PL verze – Ke stažení ZDE

  Fotogalerie:

  zde