Přeskočit na obsah

Euroregion Glacensis slaví 25 let své existence

  1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

  Založení Euroregionu Glacensis - Aldis Hradec Králové 1Právě dnes je tomu 25 let, kdy byl založen Euroregion Glacensis. Podpisem smlouvy o vytvoření společného Euroregionu Glacensis, uzavřené mezi sdružením měst a obcí Pomezí Čech, Moravy a Kladska na české straně a Sdružením obcí Kladské oblasti na polské straně dne 5.12.1996 v Hradci Králové, bylo završeno několikaleté úsilí o rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce na obou stranách hranice. Byl tak položen základní kámen vzniku největšího česko-polského euroregionu. Spolupráce přesahující hranice napomáhá zmírňovat nevýhody, které s sebou hranice v území nesou. Překonává národní okrajové polohy pohraničních oblastí a zlepšuje životní podmínky obyvatelstva zde žijícího.

  Činnost euroregionu zasahuje do všech kulturních, sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů. Euroregion Glacensis za svou dobu existence zrealizoval nespočet společných projektů a další více jak tisíc jich podpořil prostřednictvím svého grantového programu Fond mikroprojektů. Přestože je Polsko pro nás stále neobjevené, tak se euroregion za svou existenci zasadil mezi našimi občany o význazné zvýšení povědomí o Polsku jako suverénního státu. Do Polska již nejezdíme jen za nákupy na tržnice, ale začínáme objevovat nová skrytá tajemství našich sousedů až už je to gastronomie, kultura, historická města nebo Baltské moře s překrásnými městy. Pojďte s námi poznat Polsko jinak než ho známe. Euroregion rozvíjí jazykovou vzdělanost a pořádá také kurzy polštiny v rámci svého projektu Vzdělávání nezná hranic. Euroregion je spojován také s výstavbou nových rozhleden na česko polském pohraničí. Rozhledny jsou novodobý fenomén a euroregion za ně dostal mnoho ocenění. A právě v tomto významném roce vydal euroregion také řadu nových propagačních materiálů, ale také dva nové filmy, kterými se presentuje. Zveme vás tak na malou ochutnávku. 

  Výroční zpravodaj

  V on-line formě dostupný ZDE

  Titul CZ
  Titul PL

  Publikace Voda základ života

  Obálka CZ
  Obálka PL

  Kulatý kalendář

  Obal

  Stolní kalendář s kvartetem

  Titul

  Letáčky – Česko-polská Hřebenovka

  hrebenovka_obalka
  hrebenovka_obalka_vnitřek

  Film k 25 letům Euroregionu Glacensis

  Film o Česko-polské Hřebenovce

  Spot o Česko-polské Hřebenovce