Přeskočit na obsah

Euroregion Silesia: Výsledky 13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

    Dne 16. prosince 2021 se konalo 13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto zasedání bylo projednáno 18 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Dále byly projednány podstatné změny projektů a aktuální stav Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia. Byl také schválen harmonogram Fondu pro rok 2022.