Přeskočit na obsah

Asociace Euroregionů ČR přivítala na svém jednání nového náměstka pro Místní rozvoj ČR

    Asociace Euroregionů ČR přivítala na svém prvním videokonferenčním jednání v roce 2022 nového náměstka pro Místní rozvoj ČR, Ing. Radima Sršně, Ph.D. Měli jsme tak možnost představit naší činnost a informovat pana náměstka o aktuálních přípravách na nové programové období 2021+.

    Po diskuzi následovala nominace delegátů asociace do Meziregionální poradní skupiny MMR (MRPS) a do Národní stálé konference za účelem posílení role euroregionů a Asociace Euroregionů České republiky.

    V závěru jednání jsme vybírali koncept nového loga asociace, pod kterým již bude asociace jednat na příštím zasedání. Děkujeme Euroregion Nisa za přípravu a organizaci jednání.

    Štítky: