Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří navázal spolupráci s Centrem EUROPE DIRECKT v Mostě

    Dne 3. února 2022 proběhlo na studijním středisku  Vysoké školy finanční a správní v Mostě setkání s Centrem EUROPE DIRECT v Mostě. Cílem tohoto setkání bylo navázání systematické spolupráce při realizaci konkrétních aktivit v regionu, jejich koordinaci a vzájemnou prezentaci.

    Centrum zastupoval jeho manažer PaedDr. Václav Netolický, který byl jako starosta Vejprt jedním z iniciátorů vzniku Euroregionu Krušnohoří a dlouhá léta byl i jeho aktivním členem. S odbornou asistentkou centra Soňou Tóthovou a členskou organizací zastoupenou Ing. Josefem Švecem, vedoucím studijního střediska VŠFS a předsedou školské komise euroregionu jsme se shodli, že v naprosté většině cílů a priorit Euroregionu Krušnohoří a Centra Europe Direct existuje mimořádná shoda, což se týká i jednotlivých činností realizovaných oběma subjekty. Euroregion představil přípravu nového dotačního období Programu spolupráce Česká republika — Sasko 2021–2027. Především prioritní osy a naalokavané prostředky, včetně Fondu malých projektů.

    V průběhu setkání byla dohodnuta společná účast na některých konkrétních chystaných akcích.

    Těšíme se na další spolupráci!