Přeskočit na obsah

Euroregion Glacensis: Výsledky 12. zasedání EŘV

  1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

  Vážení žadatelé,

  dne 17.2.2022 se uskutečnilo 12. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Na tomto zasedání byly projednávány mikroprojekty z 11. kola výzvy FMP určeného pro prioritní osu 4 (termín ukončení výzvy k 31.10.2021). Na 12. zasedání EŘV bylo předloženo k projednání 36 mikroprojektů, přičemž z tohoto počtu bylo na výboru schváleno k financování 31 projektů

  Přehled schválených mikroprojektů je ke stažení v sekci Schválené projekty.

  Všem úspěšným žadatelům, jejichž mikroprojekty byly podpořeny k financování, blahopřejeme a přejeme zdárnou realizaci jejich mikroprojektů!

  Sekretariát FMP