Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří: ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE SE SEŠLA V LABORATOŘI V POSTOLOPRTECH

  Odborníci z oblasti zemědělství se sešli v Laboratoři Postoloprty. Jak bývá zvykem, pravidelně se informují o výnosech, vývoji a aktuálních problémech v zemědělské politice v Čechách i v Sasku. Zemědělskou komisi vedl její český předseda Ing. Roman Honzík, který v úvodu představil činnost laboratoře. LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o. patří se svým sortimentem služeb a rozlehlým působištěm mezi největší zemědělské laboratoře již 25 let. Kromě poradenské činnosti nabízí rozbory půd, rostlin, krmiv, hnojiv, ovoce, zeleniny, kejd, kalů, sedimentů, vod, materiálů bioplynových stanic apod. Spolupracuje s výzkumnými ústavy a vysokými školami. Jejími zákazníky jsou převážně subjekty se zemědělskou prvovýrobou, ale také státní instituce, výzkumníci, školy, města i zahrádkáři.

  https://www.zol.cz/o‑nas/

  Komisi jsme následně představili vývoj v přípravě nového dotačního období 2021+. Komise se aktivně zajímala o novou možnost zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací. Pro projektový záměr na inovativní řízení uskladnění zeleniny a jeho pilotní technologie se zaměřením na automatické řízení skladových zásob byl na saské straně poptán partner.

  Saská strana informovala poté podrobně o tématu hnojení a ochraně rostlin, především o střetu předpisů EU a o výsledcích výnosů za rok 2021, kterých bylo o 10 % méně a v horší kvalitě. Bohužel situace na Ukrajině situaci zhoršuje, vzhledem k tomu, že byl pozastaven export pšenice.

  Česká strana přispěla komentářem pana ředitele OAK Most, Ing. Jana Veleby, který informoval o dramatickém poklesu počtu hospodářských zvířat, klesajících výměrech brambor a ovocných sadů. Závazek 80 % potravinové soběstačnosti není pro ČR splnitelný.

  Obě strany se shodly, že soubor opatření Green Deal neboli česky Zelená dohoda pro Evropu může vést k problémům se získáváním potravin a soběstačností.

  Komise si v závěru jednání naplánovala setkání ve školním statku v Kadani, který převzal vzdělávání zemědělců v regionu. K projednání je možná výměnná stáž studentů v rámci malého projektu. Pokračovat by se mělo též v soutěži v orbě. V Německu se soutěž v orbě bude konat v září – říjnu.

  Čestným hostem komise byl předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka, který v závěru jednání zdůraznil potřebnou podporu a pomoc žadatelům s projekty. Poděkoval členům komise za jednání a projektovou iniciativu a zdůraznil, že každý zemědělec je hrdinou, vzhledem k tomu, že práce v zemědělství je těžká a administrativa začíná vítězit nad zemědělskou prací, což není cesta kupředu.