Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří: HOSPODÁŘSKÁ KOMISE NAVŠTÍVILA KOVÁŘSKOU DÍLNU

    Členy hospodářské komise jsme přivítali dne 22.3.2022 na Střední průmyslové škole a Střední odborné škole gastronomie a služeb v Mostě. Jednání jsme začali exkurzí kovárny s moderním vybavením jako jsou výhně, hydraulický lis, kovadliny a mnoho nářadí. Zlepšení kvality praktické výuky umožňuje absolventům průmyslové školy jejich pozdější využití na trhu práce. Komise měla zájem navštívit i ostatní dílny, jako jsou nástrojárna, frézárna, truhlárna, svařovna a zámečna. Technicky vzdělaných pracovníků je pořád na trhu nedostatek a stále lepší vybavení nabízí široké možnosti vzdělávání v základech řemesel. Dílny navštěvují také 7. třídy základních škol na Mostecku a možnost zkusit si zde technické práce, má velký ohlas. Potvrdilo se tak, že podpora technické vzdělávání má vysokou prioritu v celém společném pohraničí.

    Po exkurzi se komise zabývala schváleným programem. Prezentovali jsme aktuální stav přípravy navazujícího Programu přeshraniční spolupráce Interreg VI A. Především možnost zapojit do programu malé a střední podniky za podmínky propojení výzkumu a inovací. Dále jsme informovali členy o výsledcích Fondu malých projektů a seznámili jsme je se stanoviskem všech euroregionů na česko-saské hranici ve věci podpory cestovního ruchu v rámci Fondu malých projektů 2021+. Komise se plně ztotožnila s tímto stanoviskem a vyjádřila jednomyslnou podporu a potřebu realizovat malé projekty i v prioritní ose 3.

    Následně představily obě strany své projektové záměry v novém programu a stav realizace aktivních projektů.

    Děkujeme členům za konstruktivní jednání a škole za poskytnutí zázemí a zajímavou exkurzi!