Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří: JEDNÁNÍ RADY V CHOMUTOVĚ

    První prezenční zasedání Rady Euroregionu Krušnohoří v tomto roce se konalo dne 25.3.2022 v Chomutově. Na magistrátě radu přivítal náměstek primátora Mgr. Milan Märc, který v úvodu jednání představil projektové záměry a vize města. Poté byla členům rady představena zpráva o činnosti jednatelství. Informovali jsme radu o zasedání zemědělské, školské, hospodářské a kulturní komise. Všechna jednání se konala prezenčně. V následujícím bodě programu byly okomentovány výsledky 11. oběžného řízení FMP a zpráva revizní komise za rok 2021. Při kontrole nebyly shledány závady a veškerá evidence je vedena řádně v souladu s předpisy. Pravidelně radu informujeme o přípravě nového dotačního období. Návrh Programu spolupráce Interreg Česko-Sasko 2021–2027 byl zaslán 1.3. 2022 Evropské komisi ke schválení do konce srpna 2022. Zároveň se dolaďují podmínky pro poskytnutí dotace, jednací řád a metodika zjednodušených paušálních výdajů. Řídící orgán poskytne první termíny konzultací koncem května 2022. Informace průběžně zveřejňujeme na webových stránkách. Na závěr jednání jsme měli možnost navštívit nejstarší chomutovský Kostel sv. Kateřiny na náměstí 1. máje, který pochází z druhé čtvrtiny 13. století. Zajímavá exkurze nám umožnila podívat se do středověkých sklepení pod chomutovskou radnicí a kostelem. Předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka poté jednání ukončil, poděkoval hostitelskému městu Chomutov a členům rady za konstruktivní jednání. Příští zasedání rady se uskuteční v Oseku dne 29.4.2022.