Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří: KULTURNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA LIDOVOU ŠKOLU UMĚNÍ V OLBERNHAU

    Komise se sešla dne 29.3. 2022 v Olbernhau v Lidové škole umění https://www.vhs-erzgebirgskreis.de/, která má své pobočky v Krušnohorském okresu v Annabergu-Buchholz, v Aue, v Schwarzenbergu, Stollbergu a v Zschopau. Členy komise přivítal ředitel školy Jens Kaltofen, který je známý také jako dirigent hudebního sboru Olbernhau. Ve škole pracuje 13 stálých zaměstnanců a 200 učitelů. Ročně navštěvuje školu přibližně 10 000 žáků v 800 kurzech.

    Komisi vedla německá předsedkyně paní Constanze Ulbricht, která se s komisí po dlouholeté a úspěšné práci rozloučila. Za rozvoj kultury ve společném pohraničí, za realizaci mnoha zajímavých projektů a navázání přeshraničních partnerství jí osobně poděkovali členové komise i předseda české části Ing. Vlastimil Vozka. Synonymem pro slovo kultura v Krušnohoří byla Constanze. Byla také první nositelkou Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Děkujeme a věříme, že se budeme nadále potkávat.

    Komise se zabývala poté především organizací oslav 30. let výročí spolupráce Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Oslavy se budou konat 1.6.2022 v Saigerhütte v Olbernhau. I kulturní komise byla informována o harmonogramu příprav programu Interreg VI 2021–2027.

    Ještě letos v květnu se uskuteční projekt z FMP Tajemné Krušnohoří — domnělá realita. Výstava s tímto názvem, která se uskuteční v Pobershau, staví uměleckou tvorbu ve společném Krušnohoří do středobodu. Pro větší část saských Krušnohorců je objevování českých stylů něčím tajemným, stejně tak naopak. Proto se vzájemně setkají umělci a milovníci umění obou národů a poznají tak talenty od sousedů.  Projekt navazuje na výstavu saských umělců v Galerii v Mostě.

    Projekt Literatura v Krušnohoří https://www.literatur-im-erzgebirge.com/seite-01 sdružuje platformu pro lidi, kteří jsou nebo byli v Krušných horách doma a Krušnohořím se zabývají literárně. Členové se starají o umění a kulturu v regionu a nastavují standardy pro aktivní propagaci zejména mladých literárních talentů.