Přeskočit na obsah

Euroregion Silesia: Jednání Valné hromady české části Euroregionu Silesia

    Dne 29. 3. 2022 se konalo XXX. zasedání Valné hromady Euroregionu Silesia – CZ, na které byla mj. schválena zpráva o hospodaření za rok 2021 a rozpočet na rok 2022, byly projednány záležitosti programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, aktuální informace o novém programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027, záležitosti vlastních projektů Euroregionu Silesia a Asociace euroregionů ČR. Zobrazit více.