Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Valná hromada Euroregionu Pomoraví

    Dne 31. 3. 2022 se uskutečnila historicky první Valná hromada Euroregionu Pomoraví. Tato organizace, která sdružuje více než 70 obcí Jihomoravského kraje a jeho členem je i samotný Jihomoravský kraj, má za cíl prosazovat přeshraniční záměry a projekty napříč celým naším regionem. Partnery v zahraničí jsou Trnavská župa na Slovenku a Dolní Rakousy v Rakousku. Organizace vznikla transformací Sdružení obcí a města jižní Moravy a reprezentuje zájmy více než 600 tis. obyvatel Jihomoravského kraje. Euroregion Pomoraví je součástí Asociace euroregionů ČR a bude se aktivně podílet na realizaci programu Interreg Česká republika – Rakousko a Česká republika – Slovensko. V právě končícím programovým obdobím 2014 – 2020 bylo na česko-rakouskou hranici přiděleno více než 97 mil. EURO a na česko-slovenskou hranici cca 90 mil. EURO. Výše čerpání financí partnerů z Jihomoravského kraje byla na česko-rakouské hranici téměř 21 mil. EURO a na česko-slovenské hranici necelých 30 mil. EURO.

    Euroregion Pomoraví se hodlá velmi aktivně podílet na prosazování zájmů všech obcí Jihomoravského kraje, s důrazem na svém členy i v budoucím plánovacím období 2021 – 2027. Tam se počítá na česko-rakouskou hranici s dotací ve výši téměř 87 mil. EURO a na česko-slovenskou více než 85 mil. EURO. Podle slov náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Jana Zámečníka má Euroregion Pomoraví dostatečnou kapacitu a značnou sílu pro přípravu a realizaci projektových záměrů samospráv i dalších organizací z celého Jihomoravského kraje.