Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří: KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAVŠTÍVILA EKOLOGICKÉ CENTRUM MOST PRO KRUŠNOHOŘÍ A VYHLÍDKU KAŇKOV

    Komise zasedala dne 7.4.2022 v Ekologickém centru Most pro Krušnohoří. Nejprve nás paní Martina Černá seznámila s činností centra https://www.ecmost.cz/, které funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí od roku 2000 a je jedním z je odborných útvarů společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě. Důležité informace z Ekocentra bychom chtěli propojit se saskou stranou, aby docházelo k rychlému přenosu informací přes hranice. Tento projektový záměr bude realizován v rámci programu Interreg VI A. K tomu byly návazně podány členům komise informace o aktuálním stavu příprav navazujícího programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021–2027.


    Komise tak má možnost iniciovat své projektové záměry především z prioritní osy 2 Změny klimatu a udržitelnost.


    Jednání bylo ukončeno zajímavou exkurzí na západním úpatí vrchu Kaňkov, kde byla Severočeskými doly Chomutov postavena nová vyhlídka, která nabízí panoramatický výhled do krajiny a také na Důl Bílina. Na informačních panelech je možné se seznámit s místní faunou a flórou, historií obce Braňany a osady Kaňkov, s technikou a postupem těžby na Dole Bílina a nálezy archeologického průzkumu před těžbou, které u členů komise vzbudily velký zájem. Příští jednání komise se uskuteční v září na saské straně.


    Děkujeme centru za zázemí a skvělou exkurzi a členům komise za konstruktivní jednání!