Přeskočit na obsah

Euroregion Beskydy: Společně v Euroregionu Beskydy

  V rámci projektu „Cesta k spoločnému poznaniu  česko – slovenského pohraničia“  proběhlo ve čtvrtek 21. dubna 2022 v Rajeckých Teplicích společné jednání představitelů české a slovenské části Euroregionu Beskydy zaměřené na realizaci společných aktivit obou partnerů a přípravu projektů pro nové programové období. Vzhledem k tomu, že Euroregion Beskydy je třístranné sdružení, jednání se zúčastnili v roli pozorovatelů také zástupci polské části euroregionu.

  Na úvod obě projektové manažerky představily projekty přeshraniční spolupráce realizované v rámci Interreg V-A Slovensko-Česká republika Fond malých projektů a odprezentovaly jejich výstupy a výsledky. Paní Kubíková, manažerka slovenské části euroregionu, následně seznámila přítomné se schválenými a zasmluvněnými malými projekty, jejichž realizace proběhne v roce 2022 a 2023. V rámci diskuse k tomuto bodu se řešilo také obnovení tradičních aktivit euroregionu, jejichž realizace byla přerušena v důsledku pandemie. Účastníci se shodli na zrealizování tradičního atletického mistrovství dětí a mládeže Euroregionu Beskydy na nově vybudovaném městském stadionu v Žilině, přičemž spolupořadatelem bude mimo slovenské části Euroregionu Beskydy také město Žilina. Česká a polská část euroregionu zajistí účast a dopravu svých národních delegací sportovců.

  Důležitým bodem jednání byla diskuse o vytvoření ESÚS Beskydy pro účely realizace projektů přeshraniční spolupráce v následujícím programovém období, tematické zaměření společných projektů, jejich dopad do území a soulad se strategickým dokumentem euroregionu.

  Paní Valášková, manažerka české části euroregionu, informovala přítomné o přípravě Fondů malých projektů pro programové období 2021-2027, přípravě strategie Euroregionu Beskydy pro nové programové období a harmonogramu společných aktivit české a slovenské části euroregionu. Zasedání vyvrcholilo společným obědem.

  Odpoledne proběhla prohlídka zajímavých míst města Rajecké Teplice a anketa s občany města.

  V pátek proběhla anketa s občany města Žilina a občany obce Strečno.

  Aktivita „Společně v Euroregionu Beskydy“ byla realizována v rámci projektu „Cesta k spoločnému poznaniu  česko – slovenského pohraničia“, číslo: SK/FMP/11b/05/019, financovaného z programu INTERREG V-A Slovensko – Česká republika 2014 – 2020 Fond malých projektů.