Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Program přeshraniční spolupráce Interreg Česká republika – Slovensko podporuje rozvoj cykloturistiky

    Mikroregion Nový Dvůr a obec Topoľníky společně realizovaly projekt „We love cycling – budování a propagace cyklostezek“ z česko-slovenského přeshraničního programu INTERREG V A. Na straně Mikroregionu byly aktivně zapojené obce Milotice, Ratíškovice a Vacenovice a na slovenské straně obec Topoľníky. Dne 21. dubna 2022, resp. 29. dubna 2022 byly cyklostezky slavnostně předány k využití.

    Výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví se zúčastnil obou akcí a využil je k propagaci aktivit Euroregionu a se zástupci obcí z Jihomoravského kraje a Trnavské župy (náměstek župana Trnavského samostatného kraje L.Berényi, starosta Topoľníkov L. Bacsó) projednal možnosti další přeshraniční spolupráce.