Přeskočit na obsah

Euroregion Praděd: INFORMACE Z 16. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

    Dne 10. 5.2022 se konalo 16. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 16. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A ČR-PR.

    Na české straně bylo schváleno k financování celkem 10 projektů s celkovou výší dotace 149 541,28€ z toho jeden byl zařazen do seznamu náhradních projektů.

    O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně prostřednictvím systémové depeše v MS2014+.

    Seznam doporučených mikroprojektů