Přeskočit na obsah

Silva Nortica: Oslava 20 let přeshraniční spolupráce

  Tisková zpráva

  dne 20. května 2022, od  11:30 – 13:00 hodin

  Česko-rakouské komunitní centrum Fénix v Českých Velenicích,

  Slavnostní program dne 20.5.2022 v Česko-rakouském komunitním centru Fénix v Českých Velenicích byl zahájen v 10:00 hod. Generálním shromážděním Euroregionu Silva Nortica. Postupně na něm vystoupili manažeři euroregionu Josef Strummer, Martina Petrová, Pavel Hložek a Romana Sadravetz, aby seznámili přítomné členy s plněním aktivit a realizací projektů od roku 2018, kdy se konalo poslední Generální shromáždění.

  V 11:30 pak byla zahájena státními hymnami České republiky a Rakouské republiky vlastní oslava 20 let od založení Euroregionu Silva Nortica. Přítomné hosty a účastníky oslavy přivítala rakouská předsedkyně Margit Göll, poslankyně země Dolní Rakousko, a český předseda Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje. Následovalo krátké ohlédnutí za přeshraniční spoluprací, které přednesl Pavel Hložek, jednatel Euroregionu Silva Nortica, a kulturní vystoupení žáků ZUŠ České Velenice.

  Po tomto úvodním bloku byly představeny příklady dobré praxe přeshraniční spolupráce na komunální úrovni. V rozhovoru nejdříve vystoupili pan Jaromír Slíva, starosta města České Velenice, a paní Helga Rosenmayer, starostka města Gmünd. Mluvili o vzájemné kulturní a hospodářské spolupráci obou měst, která leží přímo na hranici obou států. Jejím výrazem je společný hospodářský park, zemská klinika Gmünd, která nabízí možnost ošetření českým pacientům, nebo tradiční kulturní festival Přechody – Übergänge. Na ně navázal rozhovor pana Vladimíra Hokra, starosty města Nové Hrady, a pana Martina Brucknera, starosty obce GrossSchönau, kteří přestavili společné projekty zaměřené na úspory energií, turistickou nabídku, kulturu a historii.

  V rámci příkladů dobré praxe na regionální úrovni vystoupili Tomáš Novák, ředitel Místní akční skupiny Třeboňsko, Martin Huber, jednatel LEADER regionu Waldviertel Grenzland, a Karl Gruber, místostarosta obce Senftenberg. Oba zástupci MAS hovořili o perspektivách přeshraniční spolupráce, pan Gruber jako zástupce malého regionu Kremstal představil projekt „ráj motýlů“ typický pro tuto oblast.

  Při hodnocení přeshraniční spolupráce na úrovni euroregionu vyzdvihl místopředseda pan František Štangl úlohu Euroregionu Silva Nortica při správě Fondu malých projektů a přípravě programu INTERREG. Předsedkyně paní Margit Göll jako starostka obce Moorbad-Harbach pak ocenila pomoc euroregionu malým obcím při přípravě projektů přeshraničních stezek, turistických hraničních přechodů a partnerské spolupráce. Na závěr přednesli svá stanoviska k přeshraniční spolupráci pan Martin Eichtinger, zemský radní pro bydlení, práci a mezinárodní vztahy, a pan Pavel Hroch, náměstek hejtmana a radní pro kulturu, rozvoj venkova a přeshraniční spolupráci. Oba politici ocenili přínos Euroregionu Silva Nortica pro rozvoj přeshraniční spolupráce a popřáli mu další úspěchy v novém programovém období 2021-2027.

  Jedním z vrcholů dne bylo ocenění 40 osob z obou regionů za jejich dlouholeté angažmá ve prospěch euroregionu. Vyznamenání byli např. pan Johann Hofbauer (in memoriam), bývalý poslanec země Dolní Rakousko, pan Jan Zahradník, bývalý hejtman Jihočeského kraje, a také současní předsedové euroregionu paní Margit Göll a pan Pavel Hroch.

  Oslava 20 let přeshraniční spolupráce proběhla v přátelském duchu, za účasti 80 významných osobností z obou regionů. Pro veřejnost byl uspořádán regionální trh s místními výrobky, na kterém se představilo 13 vystavovatelů. Závěrečný kulturní program obstarala vynikající rakouská rocková kapela „Heglas“ a loutkové divadlo pro děti.

  Štítky: