Přeskočit na obsah

Euroregion Šumava: Proběhlo dvoudenní síťovací setkání muzeí a galerií

    EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn pozvalo muzea z Bavorska a České republiky do Chamu na dvoudenní výměnný pobyt ve dnech 24. a 25. května 2022. Téměř 30 účastníků z obou stran bavorsko-české hranice se sešlo v hotelu am Regenbogen, aby se v rámci síťového setkání vzájemně poznali a inspirovali se zkušenostmi svých kolegů.

    Zástupce okresního správce Markus Müller ve svém uvítacím projevu srdečně pozdravil okresního správce a místopředsedu EUREGIO Franze Löfflera. Samotný okres Cham má velmi hustou muzejní síť s více než 34 muzei, 20 galeriemi a uměleckými památkami, 11 speciálními sbírkami a 26 institucemi z oblasti “kultura-příroda-životní prostředí”. “Dobrovolnictví má v mnoha našich muzeích velký význam. Občanská angažovanost je základním pilířem naší kulturní práce; bez práce mnoha lidí, kteří se zajímají o umění a kulturní historii, by široká nabídka našich muzeí vůbec nemohla existovat,” řekl Müller. Za českou stranu přivítal účastníky Libor Picka, člen Rady Plzeňského kraje, který je zodpovědný za kulturu a cestovní ruch. Nastínil muzejní struktury v plzeňském okrese a možnosti podpory muzeí ze strany okresu.

    První den jednání byl věnován podnětným příspěvkům řečníků z Bavorska a České republiky. Dr. Kleindorfer-Marx, vedoucí kulturního oddělení v okrese Cham, se zabýval zejména přeshraničními aktivitami muzeí v okrese Cham. Ředitel Muzea Chodska v Domažlicích Mgr. Josef Nejdl hovořil o inspiraci muzeí tradiční kulturou na obou stranách hranice. Ředitelka nového Centra pro kulturu paměti na univerzitě v Regensburgu Dr. Bianca Hoenigová představila úkoly nedávno otevřené instituce. Prof. Wolfgang Dorner z TH Deggendorf dokázal ve svém velmi zábavném a praktickém příspěvku přesvědčit o výhodách využívání digitálních nástrojů a sociálních médií v muzejní práci i účastníky, kteří byli k digitalizaci poněkud zdrženliví. 

    Druhý den vzala vedoucí muzeí a galerií města Cham Anjalie Chaubal hosty na “muzejní procházku” do muzea SPUR, městské galerie Cordonhaus a nového informačního centra na náměstí. Účastníci se mohli dozvědět od Andiho Dünneho, který je seznámil se svou jedinečnou a velmi inspirativní uměleckou školou, jak se v Chamu a jeho okolí podporuje kreativita dětí. 

    Velký prostor byl věnován prezentaci muzeí a jejich plánovaným aktivitám. Akce byla důležitá na pozadí nového dotačního programu pro přeshraniční spolupráci INTERREG Bavorsko – Česká republika, protože pouze při osobním setkání mohou vzniknout nové projektové nápady a může být zahájena spolupráce. Další akce je plánována na podzim na české straně.